แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.คูบัว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกับ อบต.คูบัว ได้ที่นี่

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน และผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.คูบัว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ประเมิน ITA  ปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือคลิ๊กที่นี่ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือคลิ๊กที่นี่
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน อบต.คูบัวประจำปีงบประมาณปี 2566

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน อบต.คูบัวประจำปีงบประมาณปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (12 เดือน)

โครงสร้างองค์กร อบต.คูบัว

โครงสร้างองค์กร อบต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

Attachments:
Download this file (โครงสร้างองค์กร อบต.คูบัว.pdf)โครงสร้างองค์กร อบต.คูบัว[เผยแพร่เพื่อทราบโดยทั่วกัน]109 Kb

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564

Attachments:
Download this file (แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1-2564.pdf)แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564[เผยแพร่เพื่อทราบโดยทั่วกัน]23998 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172