แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.คูบัว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกับ อบต.คูบัว ได้ที่นี่

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน และผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในช่วงปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.คูบัว ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ITAS เพื่อประเมินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ประเมิน ITA  ปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือคลิ๊กที่นี่ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือคลิ๊กที่นี่
 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Attachments:
Download this file (การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf)แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[เผยแพร่เพื่อทราบโดยทั่วกัน]22469 Kb

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Attachments:
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(11ม.ค.67.pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(11ม.ค.67.pdf[ ]10202 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (25ม.ค.67.pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (25ม.ค.67.pdf[ ]10214 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (24ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (24ม.ค.67).pdf[ ]9968 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (26ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (26ม.ค.67).pdf[ ]9965 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (29ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (29ม.ค.67).pdf[ ]9761 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (30ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (30ม.ค.67).pdf[ ]8050 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 (31ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 (31ม.ค.67).pdf[ ]8735 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2(12ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2(12ม.ค.67).pdf[ ]9338 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3(15ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3(15ม.ค.67).pdf[ ]9505 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4(5ก.พ.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4(5ก.พ.67).pdf[ ]9862 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5(17ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5(17ม.ค.67).pdf[ ]7717 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6(18ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6(18ม.ค.67).pdf[ ]8765 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(19ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(19ม.ค.67).pdf[ ]8773 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8(22ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8(22ม.ค.67).pdf[ ]9502 Kb
Download this file (ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9(23ม.ค.67).pdf)ผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9(23ม.ค.67).pdf[ ]9073 Kb
Download this file (แจ้งผลประชาคมภาพรวมระดับตำบล(12ก.พ.67).pdf)แจ้งผลประชาคมภาพรวมระดับตำบล(12ก.พ.67).pdf[ ]20789 Kb

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) พ.ศ. 2567

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172