ข้อมูลการให้บริการของฝ่ายสวัสฯ ปี 63

เวอร์ชัน 1.5.26 ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 
 
Rich Text Editor
.cke_skin_kama{visibility:hidden;} var linkBrowserUrl = "absolute"; CKEDITOR.config.extraPlugins = "linkBrowser,mediaembed,readmore"; CKEDITOR.plugins.addExternal('linkBrowser','../plugins/linkBrowser/');CKEDITOR.plugins.addExternal('mediaembed','../plugins/mediaembed/');CKEDITOR.plugins.addExternal('readmore','../plugins/readmore/'); CKEDITOR.config.baseHref = 'http://www.kubua.go.th/site/'; CKEDITOR.config.customConfig = '../config.js'; var CKEDITORInstance = CKEDITOR.replace( 'text', { resize_minWidth : '200', skin : 'kama', language : 'en', contentsLangDirection : 'ltr', scayt_autoStartup : false, entities : true, enterMode : 1, shiftEnterMode : 2 ,toolbar :[['Source'],['Save','NewPage','Preview'],['Templates'],['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord'],['Print','SpellChecker','Scayt'],['Undo','Redo'],['Find','Replace'],['SelectAll','RemoveFormat'],'/',['Bold','Italic','Underline','Strike'],['Subscript','Superscript'],['NumberedList','BulletedList'],['Outdent','Indent','Blockquote'],['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],['BidiLtr','BidiRtl'],['Link','Unlink','Anchor'],['Image','Flash','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak'],'/',['Styles'],['Format'],['Font'],['FontSize','TextColor','BGColor'],['Maximize','ShowBlocks'],['ReadMore'],['About'] ]}); CKEDITOR.on( 'instanceReady', function( ev ) { var formater = []; formater['indent'] = 1; formater['breakBeforeOpen'] = 1; formater['breakAfterOpen'] = 1; formater['breakBeforeClose'] = 0; formater['breakAfterClose'] = 1; var pre_formater = 0; var dtd = CKEDITOR.dtd; for ( var e in CKEDITOR.tools.extend( {}, dtd.$nonBodyContent, dtd.$block, dtd.$listItem, dtd.$tableContent ) ) { ev.editor.dataProcessor.writer.setRules( e, formater); } ev.editor.dataProcessor.writer.setRules( 'pre', { indent: pre_formater }); });
 
สถานะ เผยแพร่
ผู้ชม
Revised 0 เวลา
สร้างเมื่อ พุธ, 05 พฤษภาคม 2021 10:51
แก้ไข ไม่สามารถแก้ไขได้

พารามิเตอร์ - บทความ

calendar
calendar
calendar

Parameters - Advanced

รายละเอียดเมต้า

 
 
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (งานสถิคิของฝ่ายสวัสดิฯ (ITA).pdf)ข้อมูลการให้บริการของฝ่ายสวัสฯ ปี 63[เพื่อประชาสัมพันธ์]116 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172