รายงานฐานะทางการเงิน อบต.คูบัว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สตง.รับรองงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 70
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 62
3 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 111
4 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรอง) ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 507
5 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2565 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 213
6 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 777
7 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 325
8 ผลการตรสจสอบงบการเงิน งบประมาณ 2563 ของ สตง. ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 347
9 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 1108
10 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 338
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 359
12 งบรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 329
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (สตง.รับรอง) ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 3083
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 785
15 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ชงโค ละอายผิด 471
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 410
17 งบแสดงผลการดดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีประมาณ 2560 งานการเงินและบัญชี 491
18 จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560 462
19 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบรปะมาณ 2559 งานการเงิน 604
20 รายงานสถานะการเงิน 867
21 รายรับ-รายจ่ายประจำปี 57 581

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172