หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คูบัว


alt
นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์
ปลัดอบต.คูบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 081-4592861

alt
นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร
รองปลัดอบต.คูบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8965591


นางสาธินี จันทรศร
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 095-4913698
 

นางวนิดา ผจญกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8155663

นายเทียมเดช ชุ่มนาค
ผู้อำนวยการกองช่าง
  หมายเลขโทรศัพท์ 089-9194867

 


นายศิณวงศ์ มาตกฤษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-6392824


alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172