การดำเนินงาน

สถานที่สำคัญ/การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในตำบล

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.คูบัว

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน18 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ดังนี้

alt ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนตะโก และ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี
alt ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ
alt ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี ต.เกาะศาลพระ ต.วัดเพลง
alt ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อ่างทอง และ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี
alt alt alt alt alt alt alt alt

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่


alt alt alt alt alt alt alt alt

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก จำนวน 2 สาย มีน้ำตลอดปีรวมทั้งมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ่ พื้นที่จึงเหมาะกับการเพาะปลูกทำนาหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์


alt alt alt alt alt alt alt alt

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีพื้นที่เขตการปกครองจำนวน 15 หมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน (เดือน สิงหาคม 2562) มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,573 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 10,964 คน แยกเป็นชาย 5,194 คน หญิง 5,770 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 438.56 คน : ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกได้ดังนี้


ชื่อหมู่บ้าน ตำบลคูบัว ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
altหมู่ที่ 1 บ้านตากแดด 671 702 758 1,460
altหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 126 210 254 464
altหมู่ที่ 3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า-บ้านกลาง) 258 336 384 720
altหมู่ที่ 4 บ้านใต้ 168 278 323 601
altหมู่ที่ 5 บ้านตะโก 127 160 177 337
altหมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ (โพธิ์งาม) 258 364 394 758
altหมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 189 307 358 665
altหมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแก้ว 131 184 203 387
altหมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 394 555 599 1,154
altหมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง 208 306 359 665
altหมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์(บ้านไร่นอก) 233 400 463 863
altหมู่ที่ 12 บ้านหัวนา 126 227 222 449
altหมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน 182 294 348 642
altหมู่ที่ 14 บ้านหนามพุงดอ (หนามทุ่งดอ) 208 426 442 868
altหมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง (ไร่โรงเจ) 294 445 486 931


alt
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ITA

หน่วยงานภาครัฐ

แลกเปลี่ยนเงิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-730-172